ЈАВНОСТ РАДА

 

Правила у вези са јавношћу рада

Служба за односе са јавношћу

Извештаји о раду суда за 2020 годину

Извештај о раду ОС Бор 01.01. - 30.06.2021

План за повећање поверења јавности за 2021. годину

Годишњи распоред послова за 2021. годину