<<<---- назад

Служба за односе са јавношћу

              Судским пословником (Сл. гласник РС”, бр.110/09; 110/11; 19/11) прописано је да се у судовима са већим бројем судија оснива информативна служба или се одређује судија, односно лице (портпарол) у циљу информисања јавности о раду суда.

        У Основном суду у Бору службом руководи председник суда који је у циљу ефикаснијег рада службе одредио координаторa суда приликом контактирања са медијима и јавношћу, судијu Драгицу Стојановић.

        Основна делатност координатора је информисање медија и јавности о раду суда на њихов захтев, али и када таквог захтева нема, ако се ради о информацијама од јавног значаја или од значаја за очување угледа суда (ток поступка, првостепене и другостепене одлуке у кривичним и другим предметима који су изазвали веће узнемирење јавности, већу медијску пажњу или су од значаја за већи број грађана и др.).