У Основном суду у Бору се издају следећа уверења и потврде:

1. Уверења да против лица није покренута истрага нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак

2. Уверење да лице није лишено родитељског права

3. Уверење да лицу није одређена мера заштите насиља у породици

4. Уверење да лице није у потпуности или делимични лишено пословне способности

5. Уверење да пред Основним судом у Бору није покренут бракоразводни спор

 

      Ова уверења се издају сваким радним даном у периоду од 10:00-13:00 часова у згради Основног суда у Бору канцеларија бр. 7 (писарница).

 

Такса за издавање уверења износи 190,00 динара

 

Овера докумената за употребу у републици Србији

Овера докумената за употребу у иностранству