О Б А В Е Ш Т Е Њ А

Број и структура запослених на дан 30.11.2023. године

План за повећање поверења јавности zа 2024. годину

 

Дана 17. новембра 2023. године у Основном суду у Бору

одржаће се "Дани отворених врата" у склопу обележавања

Европског дана цивилне правде

Грађанима ће тога дана бити омогућено непосредно упознавање са радом суда,

као и упознавање са правима и обавезама у оствариванју судске заштите.

Информације ће давати судске службе,

према природи и врсти интересовања грађана.

Обавештење

1

2

 

Baza pitanja za proveru posebnih kompetencija-putem razgovora

 

Baza pitanja za proveru posebnih kompetencija-test

 

25.10.2021

Због епидемиолошке ситуације у вези са вирусом КОВИД 19,

Основни суд у Бору ове године неће одржати манифестацију “Дан отворених врата”,

која се традиционално обележавала сваке године поводом Европског дана цивилне правде (25. октобар).

 

 

 

 

25.03.2021

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ

ОБЈАВЉИВАЊА НАПИСА НА ПОЈЕДИНИМ ПОРТАЛИМА

 

Правила понашања за време епидемије

08.05.2020

 

 

 

 

 

26.05.2020. године судија Марина Првуловић

постављена је за новог ВФ председника Основног суда у Бору

План за повећање поверења јавности zа 2020. годину

Програм решавања старих предмета за 2019. годину

 

20.08.2018.

Државно правобранилаштво Републике Србије, у складу са упутством за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравњања

у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року од 18.07.2018. године,

израдило је образац предлога за закључење вансудског поравнања, који се може преузети у одењку „преузимање образаца“.

 

 

МЕДИЈАЦИЈА

 

 

21.06.2017. године 

            Дана 21.06.2017. године почео је са радом Јавни бележник именован за подручје Основног суда у Бору. Од овог датума Основни суд у Бору више неће примати у рад захтеве за солемнизацију односно неће вршити овере потписа, рукописа и преписа.

           

            Наследничке изјаве лица која живе на подручју Основног суда у Бору, за оставинске поступке који се воде пред другим судовима, дају се у Основном суду у Бору сваког петка у току радног времена суда - 07,30 – 15,30 часова, у канцеларији бр.12, на првом спрату.

            Наследничке изјаве лица која не живе на подручју Основног суда у Бору, за оставинске поступке који се воде пред Основним судом у Бору, а у циљу економичности и смањења путних трошкова наследника, дају се у овом суду сваког радног дана у току радног времена суда - 07,30 – 15,30 часова, у канцеларији бр.12, на првом спрату.

 

 

 - Судска такса у поступку за развод брака износи: 2.660,00 динара за тужбу односно предлог за споразумни ракид брака и 2.660,00 динара за пресуду што је укупно 5.320,00 динара.

 

План за повећање поверења јавности за 2017.

 

   План за повећање поверења јавности у рад Основног суда у Бору представља нормативни орјентир за наставак
   свакодневног рада овог суда на транспарентности и квалитетнијем представљању у јавности.

   План прати циљеве дефинисане Националном стратегијом реформе правосуђа за период 2013.-2018.година.

 

 

ПРАВИЛНИК

О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОСНОВНОМ СУДУ У БОРУ