РАДНО ВРЕМЕ  ОСНОВНОГ СУДА У БОРУ

 

Радно време основног суда у Бору је :

                              од 07,30 до 15,30 часова.

 

Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена.

 

Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења

                               од 10,00 до 13,00 часова.

 

Странке и њихове пуномоћнике прима Председник суда или његов заменик

             сваке среде у недељи од 12,00 до 14,00 часова.

 

Радно време Службе овере потписа и преписа је

                                од 07,30 до 15,30 часова.

 

Разврставање и распоређивање предмета врши се у складу са законом и Судским пословником.

 

Одлуке и друга писмена отпрема посебна организациона јединица за експедицију поште доставна служба.