ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ

Основни суд у Бору

Адреса:

Моше Пијаде бр. 5, 19210 Бор

Председник суда:

Марина Првуловић

Централа:

030/458-490

Телефон:

030/458-501

E-mail:

uprava@bo.os.sud.rs

E-mail:

prijem.pismena@bo.os.sud.rs