ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

 

тип

донет

закључци о продаји и додељивању ствари

број пр.

08.01.2018

закључак о продаји

I-118-2016

10.01.2018

закључак о продаји

I-155-2017

16.01.2018

закључак о продаји

I-542-2016

16.01.2018

закључак о продаји

I-118-2016-II

26.01.2018

закључак о продаји

I-155-2017-II

25.02.2018

закључак о продаји

I-542-2016-II

06.02.2018

закључак о продаји

I-542-2016-dn

21.02.2018

закључак о продаји

IV-3-2018

28.02.2018

закључак о продаји

IV-3-2018-II

14.03.2018

закључак о продаји

I-802-2016

21.03.2018

закључак о продаји

IV-9497-2010

22.03.2018

закључак о продаји

IV-94-2016

23.03.2018

закључак о продаји

IV-25-2018

28.03.2018

закључак о продаји

I-113-2018

28.03.2018

закључак о продаји

Iv-9497-2010-II

30.03.2018

закључак о продаји

IV-94-2016-II

02.04.2018

закључак о продаји

IV-25-2018-II

05.04.2018

закључак о продаји

I-113-2018-II

20.06.2018

закључак о продаји

IV-136-2016

29.06.2018

закључак о продаји

IV-136-2016-II

25.07.2019

закључак о продаји

IV-94-2016

08.08.2018

закључак о продаји

IV-94-2016-II

15.08.2018

закључак о продаји

I-99-2017

31.08.2018

закључак о продаји

I-99-2017

08.10.2018

закључак о продаји

IV-156-2016

25.10.2018

закључак о продаји

IV-156-2016-II

28.11.2018

закључак о продаји

Iv-59-2016

14.12.2018

закључак о продаји

Iv-59-2016-II

29.03.2019

закључак о продаји

I-274-2017

09.04.2019

закључак о продаји

I-274-2017-II

12.04.2019

закључак о продаји

IV-12237-2010

12.04.2019

закључак о продаји

IV-3750-2012

08.05.2019

закључак о продаји

IV-16-2019

28.05.2015

закључак о продаји

IV-16-2019-II

04.06.2019

закључак о продаји

I-232-201919

03.06.2019

закључак о продаји

I-545-18

03.06.2019

закључак о продаји

I-78-18

03.06.2019

закључак о продаји

I-534-18

03.06.2019

закључак о продаји

I-322-18

04.06.2019

закључак о продаји

I-516-2018

04.06.2019

закључак о продаји

I-448-2018

05.06.2019

закључак о продаји

I-446-2018

07.06.2019

закључак о продаји

I-203-2019

12.06.2019

закључак о продаји

I-322-2018.

12.06.2019

закључак о продаји

I-545-2018

12.06.2019

закључак о продаји

I-534-2018

12.06.2019

закључак о продаји

I-78-2018

12.06.2019

закључак о продаји

I-232-2019

12.06.2019

закључак о продаји

I-516-2018-II

12.06.2019

закључак о продаји

I-448-2018-II

12.06.2019

закључак о продаји

I-446-2018-II

25.06.2019

закључак о продаји

I-203-2019-II

26.06.2019

закључак о продаји

I-11-2019

05.07.2019

закључак о продаји

I-11-2019-II

11.07.2019

закључак о продаји

I-489-18 i I-490-18

10.07.2019

закључак о продаји

I-547-18

10.07.2019

закључак о продаји

I-69-2019

09.07.2019

закључак о продаји

I-599-18

09.07.2019

закључак о продаји

I-31-19

09.07.2019

закључак о продаји

I-554-18

09.07.2019

закључак о продаји

I-57-19

09.07.2019

закључак о продаји

I-548-18

12.08.2019.

закључак о продаји

I-592-18

23.07.2019

закључак о продаји

I-99-2019

23.07.2019

закључак о продаји

I-258-2019

18.07.2019

закључак о продаји

I-69-19

18.07.2019

закључак о продаји

I-52-19

18.07.2019

закључак о продаји

I-489-2018 i I-490-2018-II

18.07.2019

закључак о продаји

I-547-2018-II

18.07.2019

закључак о продаји

I-548-2018-II

18.07.2019

закључак о продаји

I-57-19

18.07.2019

закључак о продаји

I-554-2018-II

18.07.2019

закључак о продаји

I-31-19

18.07.2019

закључак о продаји

I-592-18

18.07.2019

закључак о продаји

I-599-18

26.07.2019

закључак о продаји

I-640-18

30.07.2019

закључак о продаји

I-380-2019

30.07.2019

закључак о продаји

I-99-2019 II

30.07.2019

закључак о продаји

I-258-2019 II

07.08.2019

закључак о продаји

I-539-2018

07.08.2019

закључак о продаји

I-497-2019

07.08.2019

закључак о продаји

I-468-2019

07.08.2019

закључак о продаји

I-640-2018

09.08.2019

закључак о продаји

I-380-2019-II

16.08.2019

закључак о продаји

I-497-2019-II

16.08.2019

закључак о продаји

I-539-2018-II

23.09.2019

закључак о продаји

I-419-2019

23.09.2019

закључак о продаји

I-409-2019

23.09.2019

закључак о продаји

I-350-2019

23.09.2019

закључак о продаји

I-253-2019

23.09.2019

закључак о продаји

I-37-2019

23.09.2019

закључак о продаји

I-609-2018

23.09.2019

закључак о продаји

I-155-2019

23.09.2019

закључак о продаји

I-613-2018

24.09.2019

закључак о продаји

I-133-2019

24.09.2019

закључак о продаји

I-172-2019

24.09.2019

закључак о продаји

I-145-2019

 

закључак о продаји

 

24.09.2019

закључак о продаји

I-195-2019

24.09.2019

закључак о продаји

I-274-2019.

24.09.2019

закључак о продаји

I-285-2019

24.09.2019

закључак о продаји

I-104-2019

02.10.2019

закључак о продаји

I-419-2019-II

02.10.2019

закључак о продаји

I-609-2018-II

02.10.2019

закључак о продаји

I-409-2019-II

02.10.2019

закључак о продаји

I-350-2019-II

02.10.2019

закључак о продаји

I-155-2019-II

02.10.2019

закључак о продаји

I-37-2019-II

04.10.2019

закључак о продаји

I-285-2019-II

04.10.2019

закључак о продаји

I-274-2019-II

04.10.2019

закључак о продаји

I-195-2019-II

04.10.2019

закључак о продаји

I-148-2019-II

04.10.2019

закључак о продаји

I-145-2019-II

04.10.2019

закључак о продаји

I-104-2019-II

04.10.2019

закључак о продаји

I-172-2019-II

04.10.2019

закључак о продаји

I-133-2019-II

23.10.2019

закључак о продаји

I-93-19

23.10.2019

закључак о продаји

I-244-19

23.10.2019

закључак о продаји

I-242-19

23.10.2019

закључак о продаји

I-94-19

23.10.2019

закључак о продаји

I-148-19

23.10.2019

закључак о продаји

I-147-19

23.10.2019

закључак о продаји

I-212-19, I-80-19, I-219-19, I-633-19, I236-19

23.10.2019

закључак о продаји

I-170-19

23.10.2019

закључак о продаји

I-528-19

24.10.2019

закључак о продаји

I-333-19, I-646-19

24.10.2019

закључак о продаји

I-520-19

24.10.2019

закључак о продаји

I-252-19, I-635-19

24.10.2019

закључак о продаји

I-142-19

24.10.2019

закључак о продаји

I-183-19

24.10.2019

закључак о продаји

I-280-19

24.10.2019

закључак о продаји

I-325-19

23.10.2019

закључак о продаји

I-357-2019

25.10.2019

закључак о продаји

I-237-19, I-671-19, I-672-19

24.10.2019

закључак о продаји

I-436-19

24.10.2019

закључак о продаји

I-460-19

24.10.2019

закључак о продаји

I-519-19

24.10.2019

закључак о продаји

I-531-19

24.10.2019

закључак о продаји

I-548-19

29.10.2019

закључак о продаји

IV-28-19

31.10.2019

закључак о продаји

I-93-19-II

31.10.2019

закључак о продаји

I-142-19-II

31.10.2019

закључак о продаји

I-548-19-II

31.10.2019

закључак о продаји

I-244-19-II

31.10.2019

закључак о продаји

I-242-19-II

31.10.2019

закључак о продаји

I-94-19-II

31.10.2019

закључак о продаји

I-148-2019

31.10.2019

закључак о продаји

I-147-19-II

31.10.2019

закључак о продаји

I-212-19, I-80-19, I-219-19, I-633-19, I236-19-II

31.10.2019

закључак о продаји

I-170-19-II

31.10.2019

закључак о продаји

I-528-19-II

01.11.2019

закључак о продаји

I-237-19, I-671-19, I-672-19-II

01.11.2019

закључак о продаји

I-519-19-II

01.11.2019

закључак о продаји

I-436-19-II

01.11.2019

закључак о продаји

I-531-19-II

01.11.2019

закључак о продаји

I-531-19-II

01.11.2019

закључак о продаји

I-520-19-II

01.11.2019

закључак о продаји

I-252-19, I-635-19-II

01.11.2019

закључак о продаји

I-280-19-II

01.11.2019

закључак о продаји

I-325-19-II

01.11.2019

закључак о продаји

I-333-19, I-646-19-II

01.11.2019

закључак о продаји

I-460-19-II

01.11.2019

закључак о продаји

I-633-19-II

13.11.2019

закључак о продаји

IV-28-19-II

18.11.2019

закључак о продаји

I-453-19

18.11.2019

закључак о продаји

I-541-19

18.11.2019

закључак о продаји

I-648-19

18.11.2019

закључак о продаји

I-418-19

21.11.2019

закључак о продаји

I-420-19

21.11.2019

закључак о продаји

I-131-19

21.11.2019

закључак о продаји

I-556-19

21.11.2019

закључак о продаји

I-102-19

21.11.2019

закључак о продаји

I-43-19

21.11.2019

закључак о продаји

I-65-19

21.11.2019

закључак о продаји

I-92-19

26.11.2019

закључак о продаји

I-418-19-II

26.11.2019

закључак о продаји

I-648-19-II

26.11.2019

закључак о продаји

I-541-19-II

26.11.2019

закључак о продаји

I-453-19-II

28.11.2019

закључак о продаји

I-420-19-II

28.11.2019

закључак о продаји

I-131-19-II

28.11.2019

закључак о продаји

I-556-19-II

28.11.2019

закључак о продаји

I-102-19-II

28.11.2019

закључак о продаји

I-92-19-II

28.11.2019

закључак о продаји

I-65-19-II

28.11.2019

закључак о продаји

I-43-19-II

08.07.2021

закључак о продаји

Iv-3756-08