НЕПОКРЕТНЕ СТВАРИ

 

тип

донет

закључци о продаји и додељивању ствари

број пр.

02.08.2016

Закључак о продаји

I-1497-2014

07.09.2016

Закључак о продаји

Iv-14-2015

31.08.2016

Закључак о продаји

I-1497-2014-II

28.09.2016

Закључак о продаји

IV-14-2015-Opoziv

10.01.2017

Закључак о продаји

I-420-2015

06.02.2017

Закључак о продаји

I-722-2016

27.02.2017

Закључак

I-722-2016

20.04.2017

Закључак о продаји

I-978-2015

20.04.2017

Закључак о продаји

I-978-2015

21.04.2017

Закључак о продаји

I-1346-2015

10.05.2017

Закључак о продаји

I-277-2015

16.05.2017

Закључак о продаји

I-1346-2015-II

16.05.2017

Закључак о продаји

I-978-2015-II

23.05.2017

Решење

Iv-14-2015 Прекид

26.05.2017

Закључак о продаји

I-277-2015-II

22.08.2017

Закључак о продаји

Iv-3474-2013

13.09.2017

Закључак о продаји

IV-291-2015

20.09.2017

Закључак о продаји

I-1890-2015

02.10.2017

Закључак о продаји

IV-3449-2014

11.10.2017

Закључак о продаји

I-1890-2015-II

31.10.2017

Закључак о продаји

IV-3449-2014

28.03.2018

Закључак о продаји

I-420-2015-I

17.04.2018

Закључак о продаји

I-420-2015-II

19.04.2018

Закључак о продаји

IV-13-2015

19.04.2018

Закључак о продаји

IV-116-2016

17.05.2018

Закључак о продаји

IV-116-2016-II

15.05.2018

Закључак о продаји

IV-13-2015-II

12.09.2018

Закључак о продаји

I-679-2014

04.10.2018

Закључак о продаји

I-679-2014-Одлагање

16.10.2018

Закључак о продаји

I-679-2014-II

08.03.2019

Закључак о продаји

IV-42-18

08.03.2019

Закључак о продаји

IV-33-17

26.03.2019

Закључак о продаји

IV-33-2017

26.03.2019

Закључак о продаји

IV-42-2018

25.04.2019

Закључак о продаји

IV-12237-2010-II

25.04.2019

Закључак о продаји

IV-3750-2012-II