Министарство правде

Високи савет судства

Врховни касациони суд

Уставни суд

Управни суд Србије

 

АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ

Апелациони суд у Новом Саду

Апелациони суд у Београду

Апелациони суд у Крагујевцу

Апелациони суд у Нишу

 

ВИШИ СУДОВИ

Виши суд у Суботици

Виши суд у Сомбору

Виши суд у Зрењанину

Виши суд у Новом Саду

Виши суд у Панчеву

Виши суд у Шапцу

Виши суд у Београду

Виши суд у Смедереву

Виши суд у Ваљеву

Виши суд у Крагујевцу

Виши суд у Јагодини

Виши суд у Ужицу

Виши суд у Краљеву

Виши суд у Нишу

Виши суд у Пироту

Виши суд у Лесковцу

 

ОСНОВНИ СУДОВИ

Основни суд у Сомбору

Основни суд у Суботици

Основни суд у Кикинди

Основни суд у Новом Саду

Основни суд у Зрењанину

Основни суд у Сремској Митровици

Основни суд у Панчеву

Основни суд у Вршцу

Основни суд у Београду

Основни суд у Смедереву

Основни суд у Пожаревцу

Основни суд у Ужицу

Основни суд у Чачку

Основни суд у Крагујевцу

Основни суд у Јагодини

Основни суд у Зајечару

Основни суд у Пироту

Основни суд у Врању

Основни суд у Прокупљу