Основни суд у Бору

Адреса: Моше Пијаде бр. 5, 19210 Бор
Телефон: 030/458-490
Телефон и факс: 030/458-501
E-mail: uprava@bo.os.sud.rs

E-mail: prijem.pismena@bo.os.sud.rs

 

Судија Желимир Трујић - заменик председника суда и портпарол суда задужен за информисање и контакт са јавношћу и медијима

Списак телефонских локала у суду

 1.ЦЕНТРАЛА СУДА    

    458-490 и  458-491

локал 100

                                                                                       

 3. Канцеларија  бр. 3    

    458-500   

    Судија Драгана Ђорђевић

локал 103

 

 4. Канцеларија  бр. 4                     

    Судија Зоран Нешковић

локал 104

 

 5. Канцеларија  бр. 5                     

    Оставинско одељење 

локал 105

 

 6. Канцеларија  бр. 6                    

    Пријемна канцеларија

локал 106

 

 7. Канцеларија  бр. 7                    

    Писарница

локал 107

 

 8. Канцеларија бр. 8                     

    Председник суда

Судија Марина Првуловић

локал 108

 

 9. Канцеларија бр. 9                     

    Судија Горица Радмилац

локал 109

 

10. Канцеларија бр.10                   

     Судија Иван Пауновић

локал 110

 

11. Канцеларија бр.12                   

     Судијски сарадник Весна Димитровска

локал 112

 

12. Судница       бр.14                   

     Судија Миланка Стојановић

локал 114

 

13. Канцеларија бр.15

Судија Јасмина Исаков

локал 115

 

14. Канцеларија бр.16                  

    Судија Бојан Ђорђевић

локал 116

 

15. Канцеларија бр.17     

     458-501   

     Судска управа

локал 117

 

16. Канцеларија бр.18                   

    

 

 

17. Канцеларија бр.19                   

      Судија Миљан Ескић

локал 119

 

18. Канцеларија бр.20                   

     Рачуноводство

локал 120

 

19. Канцеларија бр.22                   

     Судски извршитељ Небојша Касапић

Сундикат ОС Бор и ОЈТ Бор

 

20. Канцеларија бр.23 и 24

     Информатичка   служба

локал 124

 

21. Канцеларија бр.25                  

     Судија Миланка Марковић

локал 125

 

22. Канцеларија бр.26                  

     Судија Весна Максимовић

локал 126

 

23. Канцеларија страже

локал 128

 

24. Архива

локал 129