01.07.2024

 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Основном суду у Бору

 

Образац пријаве на конкурс -  радно место за кадровске, персоналне и администратино-техничке послове

Образац пријаве на конкурс - судијски помоћник