08.07.2022

У конкурсном поступку изабран је кандидат Маја Декић из Бора, шифра пријаве ОСБУП01

Листа кандидата за избор за радно место "уписничар"

 

24.03.2022

База питања за тестирање општих функционалних компетенција државних службеника за радно место уписничар - организација и рад државних органа РС
 

База питања за проверу општих функционалних компетенција државних службеника за радно место уписничар - пословна комуникација

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место - уписничар

 

15.04.2022

БАЗА ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ

КОМПЕТЕНЦИЈА ПУТЕМ ТЕСТА

-област рада: административни послови,  судска писарница, уписничар-

 

БАЗА ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

ПУТЕМ РАЗГОВОРА-област судска писарница, уписничар