ЈАВНА НАБАВКА

Јавне набавке у 2022. години
 

4- ЈНМВ набавка добара-штампачи

ПОЗИВ

Одлука
 
3- ЈНМВ набавка добара-лаптоп рачунара
ПОЗИВ
Одлука
 
2- ЈНМВ Рекреација запослених
ПОЗИВ

Одлука о избору најповољнијег понуђача

 
1- ЈНМВ Канцеларијски материјал
ПОЗИВ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Обавештење о изабраном понуђачу
 
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА