ЈАВНА НАБАВКА

Јавне набавке у 2021. години
 
ЈНМВ - КРЕЧЕЊЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНШЕЊЕ ПОНУДА
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 
 
ЈНМВ - НАБАВКА КОМПЈУТЕРА
ПОЗИВ ЗА ПОДНШЕЊЕ ПОНУДА
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 
 
ЈНМВ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПОЗИВ ЗА ПОДНШЕЊЕ ПОНУДА
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 
 
ЈНМВ 1/2021 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПОЗИВ ЗА ПОДНШЕЊЕ ПОНУДА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
ЈНМВ - СЕРВИСИРАЊЕ СКЕНЕРА
ПОЗИВ ЗА ПОДНШЕЊЕ ПОНУДА
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
ЈНМВ - НАБАВКА ТОНЕРА И СЕРВИС СТАМПАЧА
ПОЗИВ ЗА ПОДНШЕЊЕ ПОНУДА
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПОЗИВ
ОБАВЕШТЕЊЕ